آزمون عملی کنکور هنر

آنچه در آزمون های عملی رشته هنر باید بدانیم رشته های نقاشی، گرافیک، طراحی پارچه و لباس دارای یک آزمون...

مشاوره

چگونه خود را برای آزمون کنکور هنر آماده کنیم: برای مطالعه درسی خود برنامه ریزی هدفمند داشته باشید. گام های مختلف برای برنامه ریزی مطالعاتی خود جهت آمادگی در آزمون هنر در نظر بگیرید. مثلا مطالعه اصولی ، مطالعه تثبیتی، مطالعه مروری، مهارت تست زنی و پاسخ به سوالات عمومی...

نشست تخصصی و ورکشاپها

برگزاری نشست تخصصی نقش هنر بر وسواس ذهنی ... وسواس ذهنی از جمله مفاهیم روانشناختی، که با دو مفهوم نیچه ای کینه توزی و بدسووجدانی...