تصویرسازی به تصویر کشیدن یک متن، داستان، شعر برای مخاطب می باشد که با تکنیکهای مختلف برای کتاب، مجله، پوستر و … بکار می رود.

مخاطب تصویرسازی در رده های سنی مختلف می باشد.

انواع تصویرسازی:

داستانی و غیرداستانی می باشد. که شامل تصویرسازی تبلیغاتی، صنعتی، مطبوعاتی، مدو لباس، دوبعدی و سه بعدی و… می باشد.

خانه هنر با برگزاری کلاسهای تصویرسازی به همراهی با هنرجویان می اندیشد.