برای اطلاع از منابع مطالعاتی کنکور کارشناسی ارشد روی لینک زیر کلیک نمایید…

منابع مطالعاتی کنکور کارشناسی ارشد هنر

برگزاری کلاسهای کارشناسی ارشد در خانه هنر کرج

آشنایی با پژوهش هنر و ضرایب دروس آن

پژوهش هنر زیر گروه مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی با کد 1359 در آزمون کارشناسی ارشد کنکور سراسری می باشد.

رشته پژوهش هنر در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا از کنکور سراسری گزینش دارد، همه گرایشهای رشته های هنری می توانند این کد رشته شناور را انتخاب نمایند.

در رشته پژوهش هنر دروس زبان عمومی و تخصصی، فرهنگ هنرو ادبیات جهان ، نقدهنری و ادبی دارای ضریب برای قبولی می باشد.

زبان عمومی و تخصصی در زیرگروه پژوهش دارای ضریب 2، فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان با ضریب 3، نقدهنری و ادبی ضریب 4 را به خود اختصاص داده است.

دروس تخصصی ارائه شده برای کنکور کارشناسی ارشد در خانه هنر

اسطوره شناسی

ثانیه ها را دریابیم …