منابع و ضرایب کنکور هنر

منابع عمومی و ضرایب آن برای داوطلبان شرکت کننده در گروه آزمایشی هنر

با توجه به شرایط ذکر شده توسط سازمان سنجش، بدون توجه به نوع دیپلمی که دراختیار دارید،‌ می توانید با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در آزمون سراسری سال 98،‌ درگروه آزمایشی هنرشرکت کنید. به طور کلی همچون 3 گروه دیگر آزمون ، می بایست سوالاتی که در بخش عمومی از دروسی که در زیر ارائه شده است را پاسخ دهید. مواد آزمون عمومی و ضرایب آن برای داوطلبان گروه آزمایشی هنر به شرح زیر است :‌

 • زبان و ادبیات فارسی: (ضریب۴)
 • زبان عربی (ضریب ۲)
 • فرهنگ و معارف اسلامی (ضریب ۳)
 • زبان خارجی (ضریب ۲)

توجه داشته باشید که اگر بخواهید در بخش زبان خارجی، زبانی غیر از انگلیسی را پاسخ بدهید، این امکان در هنگام ثبت نام اینترنتی باید مشخص شود. همچنین چنانچه از اقلیت مذهبی (کلیمی-زرتشتی-مسیحی) هستید و بخواهید به سوالات معارف غیر اسلام پاسخ دهید، باید بند ۲۵ تقاضانامه اینترنتی را جهت پاسخ به سوالات اقلیت های دینی که از مشترکات همه ادیات رسمی و اعتقاد دینی آن ها که در دوران تحصیل آموزش می بینند، علامت گذاری کنید.

منابع آزمون اختصاصی گروه آزمایشی هنر

آزمون اختصاصی برای داوطلبان نظام جدید اعم از سالی واحدی یا ترمی واحد و نظام قدیم آموزش متوسطه به منظور تعیین میزان آشنایی علمی آنان با پایه های اساسی و اصولی رشته های موجود در هر گروه آزمایشی و در حدود اطلاعات علمی مندرج در کتب نظام جدید سالی واحدی آموزش متوسط برگزار می شود. منابع و ضریب به شرح زیر است:

 • زیر گروه ۱
 • بخش درک عمومی هنر (ضریب ۴)
 • بخش درک عمومی ریاضی- فیزیک (ضریب ۱)
 • بخش ترسیم فنی (ضریب ۱)
 • بخش خلاقیت تصویری و تجسمی (ضریب ۴)
 • بخش خلاقیت نمایشی (ضریب ۱)
 • بخش خلاقیت موسیقی (ضریب ۱)
 • بخش خواص مواد (ضریب ۱)

رشته های: آموزش ارتباط تصویری- ارتباط تصویری- تلویزیون و هنرهای دیجیتالی-چاپ- صنایع دستی- طراحی پارچه- طراحی صحنه- طراحی لباس- عکاسی-فرش-کتابت-مجسمه سازی- نقاشی-هنرهای تجسمی-هنرهای صناعی-کاردانی عکاسی خبری-کاردانی فرش دستبافت- کاردانی گرافیک رایانه- کاردانی هنر سفالگری-کاردانی هنرهای تجسمی-کاردانی هنرهای سنتی

 • زیر گروه ۲
 • بخش درک عمومی هنر (ْضریب ۳)
 • بخش درک عمومی ریاضی – فیزیک (ضریب ۳)
 • بخش ترسیم فنی (ضریب ۲)
 • بخش خلاقیت تصویری و تجسمی (ضریب ۴)
 • بخش خلاقیت نمایشی (ضریب ۱)
 • بخش خلاقیت موسیقی (ضریب ۱)
 • بخش خواص مواد (ضریب ۱)

رشته های: باستان شناسی- طراحی صنعتی-مرمت بناهای تاریخی-مرمت  و احیای بناهای تاریخی-هنر اسلامی-کاردانی باستان شناسی- کاردانی طراحی صنعتی

زیر گروه ۳

 • بخش درک عمومی هنر (ْضریب ۳)
 • بخش درک عمومی ریاضی-فیزیک (ضریب ۱)
 • بخش ترسیم فنی (ضریب ۲)
 • بخش خلاقیت تصویری و تجسمی (ضریب ۲)
 • بخش خلاقیت نمایشی (ضریب ۱)
 • بخش خلاقیت موسیقی (ضریب ۱)
 • بخش خواص مواد (ضریب ۱)

رشته هایمرمت آثار تاریخی- موزه-کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی- کاردانی موزه

زیر گروه ۴

 • بخش درک عمومی هنر (ضریب ۳)
 • بخش درک عمومی – ریاضی- فیزیک (ضریب ۱)
 • بخش ترسیم فنی (ضریب ۱)
 • درک عمومی ریاضی و فیزیک (ضریب ۱)
 •  بخش خلاقیت تصویری و تجسمی (ضریب ۲)
 • بخش خلاقیت نمایشی (ضریب ۴)
 • بخش خلاقیت موسیقی (ضریب۱)
 • بخش خواص مواد (ضریب ۱)

رشته های: ادبیات نمایشی- بازیگری-سینما-کارگردانی تلویزیون-نمایش عروسکی-کاردانی انیمیشن-کاردانی هنرهای نمایشی

زیر گروه ۵

 • درک عمومی هنر (ضریب ۳ )
 • بخش درک عمومی ریاضی – فیزیک (ضریب ۱)
 • بخش ترسیم فنی (ضریب ۱)
 • بخش خلاقیت تصویری و تجسمی (ضریب ۱)
 • بخش خلاقیت نمایشی (ضریب ۱)
 • بخش خلاقیت موسیقی (ضریب ۴)
 • بخش خواص مواد (ضریب ۱)

رشته های:‌ آهنگسازی، موسیقی نظامی-نوازندگی موسیقی ایران- نوازندگی موسیقی جهانی

نکته مهم

آزمون عملی مرتبط با زیرگروه هنری در رتبه داوطلب تأثیر گذار می باشد، لذا داوطلبان عزیز تمرینات مرتبط با آزمون عملی خود را نیز در برنامه ریزی مطالعاتی خویش فراموش ننمایند.

خانه هنر از مشاوره تا انتخاب رشته با داوطلبان عزیز همراه می باشد.

اساتید کنکور در خانه هنر کرج